Công ty TNHH TM  Kỹ Thuật Chiến Thắng xin cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:
– Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế
– Họ Tên, Số CMND, địa chỉ liên lạc
– Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn

Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty TNHH TM KT Chiến Thắng.
Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới,…

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

Công ty sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH TM  Kỹ Thuật Chiến Thắng
220A/10 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của www.leatherman.vn  theo số hotline 0362.114.888.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:

Công ty TNHH TM  Kỹ Thuật Chiến Thắng
220A/10 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ: 0362 114888 – 028 22169588 mail: info@tabalo.vn

Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của thành viên thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
– Thông tin cá nhân của Thành viên trên www.leatherman.vn được  www.leatherman.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo   vệ thông tin cá nhân của www.leatherman.vn. Việc thu thập và sử   dụng thông tin của mỗi Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý   2  của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3   nào về thông tin cá nhân của Thành viên khi không có sự cho phép đồng ý   từ Thành viên.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến   mất mát dữ liệu cá nhân Thành viên, www.leatherman.vn sẽ có   trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp   thời và thông báo cho Thành viên được biết.
– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao   gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung   tâm an toàn cấp 1 của www.leatherman.vn.
– Ban quản trị www.leatherman.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/  mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên   quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện   thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp   lý của những thông tin trên. Ban quản trị www.leatherman.vn không   chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan   đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
– Ban quản trị khuyến cáo Thành viên nên bảo mật các thông tin liên quan   đến mật khẩu truy xuất của mình và không nên chia sẻ với bất kỳ người   nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, Thành viên nên đăng   xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.