FREE Series

Sau 35 năm phát triển, thích nghi và vượt qua các giới hạn, chúng tôi đã thử thách bản thân để trả lời câu hỏi- công cụ đa năng có thể là gì. Với thiết kế mới tới từng chi tiết, Leatherman Free được xây dựng để biến bất kỳ trở ngại nào thành một cơ hội cho sự thành công.

Showing all 8 results